Skip to main content

Ansök om tävlingsbidrag 🚴‍♀️

En viktig del i SHe Rides verksamhetsidé är att få fler att börja tävla. Vi jobbar aktivt för att sänka trösklar inom sporten vi alla brinner för och för att få fler, speciellt kvinnor, att våga ta steget och ställa sig på startlinjen. Som en extra stöttning i våra medlemmars tävlingssatsning eller tävlingsdebut, har vi därför skapat en ny pott i år där medlemmar i SHe Rides CK har möjlighet att söka ett litet ekonomiskt stöd till startavgifter inom just tävlingsklasserna.

Styrelsen har avsatt 10.000 kronor i denna pott för detta uppstartsår.

Projektet är en del i föreningens vision och verksamhetsidé med att få fler att våga stå på startlinjen i tävlingsklasser.

För att söka ekonomiskt bidrag från potten måste du vara registrerad medlem i SHe Rides CK, angett SHe Rides CK som klubb under tävlingen, genomfört loppet samt kunna visa upp kvitto på anmälningsavgiften. Bidraget gäller endast för en tävling under det gångna året, du kan ej söka för fler anmälningsavgifter. 

 

Så här går du tillväga:

Fyll i formuläret nedan eller skicka in ett mail där du svarar på följande frågor till ck@sherides.se.

Följande punkter bör finnas med i din ansökan:

  • Vilket lopp ansökan avser
  • Kvitto för erlagd avgift
  • Resultatlista där namn/placering framgår

14/11 stängs ansökan och  tävlingsansvarig går då igenom alla ansökningar och redovisar dessa för resterande styrelse. De ansökande  kontaktas  med besked om ansökningen blivit godkänd eller om något mot förmodan skulle saknas eller inte godkännas.

Bidraget kommer sedan att betalas ut till var och en med godkänd ansökan innan årsskiftet.

Jag vill ansöka om tävlingsbidrag för säsongen 2023

Maila in kopia på resultatlista där det framgår att du gått i mål. Bidrag kan enbart sökas för lopp som fullföljts.