A Cycling Community

Join us!

För hon, han och hen! Välkommen.

Tecken att ha koll på

För att enklare kunna kommunicera när vi cyklar tillsammans, använder vi alltid tecken.

Det viktigaste för säkerheten i en klunga är att tydligt kommunicera eventuella faror och hinder som kan komma längs vägen. Det kan vara allt från grus på vägbanan till mötande bilar.

Det finns vedertagna tecken för att underlätta samspelet i klungan och här går vi igenom de vanligaste.

Fara på vägen 

Grus, glassplitter eller en håla på vägen? För att varna cyklister bakom dig pekar du med ett finger mot faran. 

Stopp! Stanna!

Behöver ni stanna. Tex vid stoppskylt, en korsning eller pga någon annan anledning – håller du upp en öppen hand.

Hinder på vägen

För att varna för ett hinder på ena sidan, det kan vara någon som promenerar, en bil som står parkerad eller något annat större föremål – klappar du eller viftar på baken. Du klappar på samma sida som hindret befinner sig på.

Två led 

För att signalera att klungan ska cykla på två led, lyfter man två fingrar i luften. 

Ett led 

För att signalera att klungan ska cykla på ett led visas en finger i luften.