Bli medlem

Välkommen till She Rides.

Du behövs. Ditt medlemskap är viktigt. För oss, för dig och för alla som vill stötta vårt arbete med att fortsätta arbeta för en öppen och välkomnade sport. Vi är för alla, oavsett om du är kvinna, man eller icke-binär och vilken ambitionsnivå du har.

 

Varmt välkommen in i gemenskapen!

She Rides består av både She + he - vi är för alla,

Bli medlem i She Rides CK

  The story

  She Rides grundades av Jessica Clarén med en vision om att göra sporten mer jämställd, välkomnade och med lika rättigheter att utöva den oavsett kön. Namnet “She Rides” innefattar både She och he och poängterar att jämställdhet inte handlar om könstillhörighet utan att communityn är för alla som vill utöva idrott och sport på lika villkor.  She Rides är idag Scandinaviens största community, regelrätt förening och cykelklubb och innefattar ett damelitlag i MTB, ett utvecklingslag samt herrlag som kör masterklass.
   
   

  Vårt uppdrag

  Vårt uppdrag är att föra cykelsporten närmare DIG och arbeta för att alla oavsett kön och ambition ska få utöva sporten på lika vilkor.
  Vi jobbar för att göra cykelsporten mer öppen och tillgänglig för alla – oavsett kön, nivå och bakgrund. Vi tror på att sudda ut gränser och låta alla utöva cykling på lika villkor. Oavsett om du är en han, hon eller hen.

  Hur funkar det?

  She Rides Community och She Rides CK är öppen för alla. Du är per automatik del av gemenskapen bara genom att vara här. Du behöver alltså inte vara med i föreningen för att vara med i communityn. Vill du däremot bidra och dra nytta av att alla fördelar att vara med i en cykelklubb, göra sporten mer öppen och jämställd – är ditt medlemskap i She Rides CK oerhört värdefullt och viktigt – du behövs!