Skip to main content

Vårt uppdrag är att föra cykelsporten närmare DIG och arbeta för att alla oavsett kön och ambition ska få utöva sporten på lika vilkor.

Vi jobbar för att göra cykelsporten mer öppen och tillgänglig för alla – oavsett kön, nivå och bakgrund. Vi tror på att sudda ut gränser och låta alla utöva cykling på lika villkor. Oavsett om du är en han, hon eller hen. 

She Rides CK är anslutet till riksidrottsförbundet och en idiell förening. som medlem i She Rides cykelklubb stöttar du bla vårt arbete att göra cykelsporten mer jämställd och öppen för alla oavsett kön.

Vision och verksamhetsidé

Vi skapar en öppen arena för oss som vill cykla - nybörjare till tävlingscyklist, alla får plats och utrymme att utvecklas oavsett om du är man eller kvinna. Vi vill genom gemenskap och sunda värderingar påverka cykelsporten att bli mer jämställd och att alla, oavsett kön, ges lika villkor att utöva den oavsett nivå.She Rides CK ska verka för en mer jämställd arena för cykelsporten. Vi ska främja arbete för att fler kvinnor ska välkomnas in i sporten och få upptäcka det fantastiska med att cykla.

 

Vi vill inspirera fler att våga ta steget till att börja tävla. Genom att stödja individens utveckling inom sporten bygger vi förutsättningarna för att minska steget steget till att börja tävla.

She Rides CK erbjuder en gemenskap som skapar tryggare och säkrare träningar, sänkta trösklar och särskilt främjar för att kvinnor (och män - alla oavsett kön) ska få utöva sporten på samma villkor. Vi gör detta bland annat genom att anordna och skapa träningar, events, sprida inspiration, kurser, utbildningar, tävlingar och resor.

She Rides CK välkomnar alla cyklister som vill verka för en jämställd arena oavsett kön.

Lika villkor

Lika bemötande oavsett kön och/eller nivå.

Lika prispengar oavsett kön.

Vi arbetar för en öppen och jämställd arena vilket innefattar enskilda damstarter.

Nivåanpassad träning och gruppsammansättning.

Stöttning efter ambitionsnivå. Sportslighet.

Vi har nolltolerans mot doping.

Kompetens

Vi agerar sportsligt, rättvist och inkluderande när vi representerar She Rides CK under tävling, träning och events.

We walk the talk.

Där kompetens saknas tar vi hjälp och tar in resurser för att tillgodose behovet.

Vi är stolta över det vi gör.

Trygg utveckling

Kvalitetssäkrade utbildningar.

Kompetenta ledare/tränare.

Långsiktighet för klubben.

Främja och stötta individens utveckling som cyklist och individens utveckling i grupp.

Förtroende för styrelse och de som har förtroendeuppdrag.

Öppenhet och värme

Alla medlemmar i She Rides CK välkomnas på samma sätt och alla som delar vår värdegrund är välkomna.

Vi arbetar för ärlighet och högt i tak.

Främjar och värdesätter feedbackkultur och individens utveckling.

Lojalitet är ett ord som får oss att tillsammans växa.

She Rides CK tror på den enskilda individens utveckling.

Vi är tillsammans förebilder för varandra och alla andra i cykelsporten.

Vi ger arbetsro för förtroendevalda.

Gemenskap

Vänskap.

Gruppen i centrum.

Community och gemenskap både on- och offline.

Du är viktig.

Fullt med aktiviteter

I dagsläget består medlemmarna i She Rides av ungefär 65 procent tjejer och 35 procent killar. Från norr till söder i Sverige. Vi har olika aktiviteterna som består av både digitala och fysiska träffar för att få flera att upptäcka cykelsporten. Allt från föreläsningar, till träningar och camps hittar du i vårt schema.