Vision och verksamhetsidé

 • Home
 • Vision och verksamhetsidé
She Rides Community, She Rides CK & Team She Rides.

DET HÄR ÄR SHE RIDES

Vi vill välkomna dig med öppna armar – rakt in i gemenskapen, man som kvinna. Vi vill inspirera dig till att hitta det oslagbart fantastiska i att fånga vinden, uppskatta lerstänk, svett, omtanke, hejarop och skratt – tillsammans med oss.

Det såddes ett frö för länge sedan – om att göra cykelsporten mer öppen för alla och underlätta och bidra till att fler tar sig ut och upplever det fantastiska med att sitta på en cykel. She Rides är idag vibrerande stark, en magisk samling av människor som alla har stora hjärtan och hjälper varandra att just lyfta, inspirera och inspireras av varann. Det finns en urkraft i att inse att ingen är stark ensam i motvind. Det är därför vi tillsammans skapar She Rides och välkomnar dig in i gemenskapen.​

Är öppen för alla. Du är per automatik del av gemenskapen bara genom att vara här. Du behöver alltså inte vara med i föreningen för att vara med i communityn. Vill du däremot dra nytta av att alla fördelar att vara med i en cykelklubb och bidra till att göra sporten mer öppen och jämställd – är ditt medlemskap i föreningen oerhört värdefullt och viktigt. De flesta diskussioner pågår inne i gruppen på facebook.

We are just not an average cycling community.

Vision & verksamhetsidé

Vi skapar en öppen arena för oss som vill cykla – nybörjare till tävlingscyklist, alla får plats och utrymme att utvecklas oavsett om du är man eller kvinna. Vi vill genom gemenskap och sunda värderingar påverka cykelsporten att bli mer jämställd och att alla, oavsett kön, ges lika villkor att utöva den oavsett nivå.

She Rides CK ska verka för en mer jämställd arena för cykelsporten. Vi ska främja arbete för att fler kvinnor ska välkomnas in i sporten och få upptäcka det fantastiska med att cykla.

Vi vill inspirera fler att våga ta steget till att börja tävla. Genom att stödja individens utveckling inom sporten bygger vi förutsättningarna för att minska steget steget till att börja tävla.

She Rides CK erbjuder en gemenskap som skapar tryggare och säkrare träningar, sänkta trösklar och särskilt främjar för att kvinnor (och män – alla oavsett kön) ska få utöva sporten på samma villkor.  Vi gör detta bland annat genom att anordna och skapa träningar, events, sprida inspiration, kurser, utbildningar, tävlingar och resor.

She Rides CK välkomnar alla cyklister som vill verka för en jämställd arena oavsett kön.

Våra värdegrunder

Lika villkor

 • Lika bemötande oavsett kön och/eller nivå.
 • Lika prispengar oavsett kön.
 • Vi arbetar för en öppen och jämställd arena vilket innefattar enskilda damstarter.
 • Nivåanpassad träning och gruppsammansättning.
 • Stöttning efter ambitionsnivå. Sportslighet.
 • Vi har nolltolerans mot doping.

Kompetens

 • Vi agerar sportsligt, rättvist och inkluderande när vi representerar She Rides CK under tävling, träning och events.
 • We walk the talk.
 • Där kompetens saknas tar vi hjälp och tar in resurser för att tillgodose behovet.
 • Vi är stolta över det vi gör.

Öppenhet & värme

 • Alla medlemmar i She Rides CK välkomnas på samma sätt och alla som delar vår värdegrund är välkomna.
 • Vi arbetar för ärlighet och högt i tak.
 • Främjar och värdesätter feedbackkultur och individens utveckling.
 • Lojalitet är ett ord som får oss att tillsammans växa.
 • She Rides CK tror på den enskilda individens utveckling.
 • Vi är tillsammans förebilder för varandra och alla andra i cykelsporten.
 • Vi ger arbetsro för förtroendevalda.

Gemenskap

Vänskap. Gruppen i centrum. Community och gemenskap både on- och offline. Du är viktig.

Trygg utveckling

 • Kvalitetssäkrade utbildningar.
 • Kompetenta ledare/tränare.
 • Långsiktighet för klubben.
 • Främja och stötta individens utveckling som cyklist och individens utveckling i grupp.
 • Förtroende för styrelse och de som har förtroendeuppdrag.