Det är en annorlunda sommar i år!

Nu är vi mitt uppe i sommaren som kom till oss även i år. Sol och värme, glass och jordgubbar men också åskoväder och gråa dagar – precis som vanligt. Många förlägger sin semester på sommaren och just i år känns det som att både sommar och semester är extra efterlängtad.

Våren och försommaren har varit kämpig på många håll. De flesta känner någon som drabbats av Covid-19. De flesta känner någon som valt att sitta i karantän sedan i mars. De flesta har någon gång känt att det är dränerande att vara mitt i en pandemi. De flesta som jobbar i sjukvården, men även alla andra, har någon gång känt att det snart får räcka. De flesta har känt att de saknar vänner och familj, kanske något alldeles oerhört.

Själv har jag jobbat extremt hårt senaste månaderna. Min dag består av sjuka människor, oroliga människor och människor i sorg. Det är få besök som inte på ett eller annat sätt behandlat ämnet/sjukdomen corona/Covid-19. Det är som att leva i en coronabubbla dagarna i ända. Min livlina och tillika andrum har varit att cykla till och från jobbet samt i skogen när tillfället ges.

Tiden vi levt i både under vår och försommar, men också nu, har handlat om respekt och omställning. Respekt för regler och rekommendationer. Respekt inför en så kallad fiende som vi inte kan se och som ständigt har visat sig annorlunda och mer utmanande än någon kunnat tro eller veta när allt detta startade. Respekt för varandra och varandras välmående. Tiden vi varit och är i har också påvisat något fantastiskt i den omställning som genomförts till att finna nya vägar att ändå kunna utöva saker i vardagslivet som vi vill och måste kunna göra. Både inom privatliv och arbetsliv har omställningen gått rekordsnabbt och för många redan nu blivit ett nytt “normalt”. På intet sätt är denna pandemi över. Vi kommer behöva fortsätta leva med respekt och omställning som ledord. Ibland med kort varsel för nya omställningar som behöver ske. Vi behöver fortsätta att visa varandra respekt och lyssna på rekommendationer.

She Rides bygger på respekt i den meningen att alla skall vara välkomna att utöva sporten cykling på lika villkor och på den nivå var och en vill (se www.sherides.se för mer info och värdegrund). We walk the talk. She Rides valde snabbt att ställa in alla fysiska event och träningar, men ställde också om för att vi alla skall kunna göra det vi vill göra tillsammans. Cykla. Därför har She Rides också fortsatt att ställa om. Digitala vägar har skapats, event har bytt format från fysiska till digitala. Och nu när världen sakta börjar smyga igång och tillåta träningar och fysiska aktiviteter så gör She Rides detsamma. Vi smyger igång och gör allt i vår makt för att vi skall kunna cykla tillsammans under så pass säkra förhållanden som går att skapa. Därför har vi nu små grupper på våra aktiviteter och ser till att anpassa avstånden.

Alla som cyklar med oss ombeds att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och vi ser till vår glädje att aktiviteter anpassas och man är mån om avstånden samt rekommendationerna som finns. Vi ser också till vår glädje att vi influerar andra att göra detsamma. Hela She Rides bubblar av energi och vilja till att se framåt. Att ställa om och göra det med respekt för den verklighet vi befinner oss i. Och det kommer vi att fortsätta göra – tillsammans och med respekt för alla och envar. Även inom She Rides kommer omställning att fortsätta vara betydelsefull och i en så vibrerande miljö som She Rides community och cykelklubb utgör är det också möjligt att finna nya vägar. Så stay tuned.

Med hopp och tillförsikt mot framtiden.

Karin Wallin 

Ledare för She Rides MTB i Stockholm och Läkare till yrket